Stage, Master Thesis, Eindwerk

Caeleste verwelkomt studenten voor (zomer-) stages en eindwerken.

Onderwerpen

Een aantal representatieve voorbeelden en onderwerpen staat hieronder vermeld als leidraad. Met elke kandidaat wordt een specifiek onderwerp gekozen, dat aansluit bij zijn/haar talenten & interesses en dat tevens deel uitmaakt van de brede waaier aan actuele lopende R&D-projecten bij Caeleste.

Studenten

We verwelkomen studenten uit verschillende opleidingsrichtingen zoals burgerlijk en industrieel ingenieur elektronica, ICT en andere ingenieursrichtingen, fysica & wiskunde, medische beeldvorming en andere technische wetenschappen.

Ondersteuning

Wij garanderen een intensieve samenwerking met onze experts in een internationaal & multidisciplinair team met de focus op een technologisch uitdagend onderwerp. De student ontvangt een relevante verloning voor het gepresteerde werk. We bieden ook de nodige ondersteuning met reizen en huisvesting. We gaan ervan uit dat zomerstage en masterthesis één geheel zijn, dat minstens 6 maanden in beslag neemt.

Hoe aanmelden?

Voor u wordt aanvaard, zullen wij u uitnodigen voor een gesprek dat kan beschouwd worden als een sollicitatiegesprek.

Voor alle vragen en applicaties, contacteer ons: jobs@caeleste.be

Internship & Master Thesis

Caeleste welcomes students for (summer) internships and MS thesis.

Topics

The master thesis topics listed below are representative, yet serve merely as examples. Case by case, a dedicated program will be created together with the student. Depending on his/her interests and skills of the candidate, he/she can contribute to one or more of the broad span of R&D activities at Caeleste.

Students

We welcome students with various educational background like electronic engineering, ICT or other engineering majors, physics & mathematics, medical imaging or other technical sciences.

Support

We guarantee an intensive collaboration with our experts in an international & multi-disciplinary team, focused on a technologically challenging topic. The student receives a relevant salary for the work done. We provide practical & logistic support in travel and housing. Unless noted differently, the internship and thesis work combine in one package; the total duration exceeds 6 months.

How to apply?

Before being admitted you will be invited for an interview that is of similar nature as a real job interview.

For all questions and applications, please contact: jobs@caeleste.be

Check our open vacancies!

X